Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»  και η  Έδρα Jean Monnet “τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές»

Σας καλούν στην διάλεξη του κ. Νικολάου Μηλιώνη, μέλους και προέδρου του Α’ Τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα

«Γεφυρώνοντας δύο ‘ασύμπτωτους χαρακτήρες’: ο έλεγχος νομιμότητας και επιδόσεων»

που θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα 319 (κτήριο ΝΟΠΕ).

Η διάλεξη οργανώνεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις». Ο κ. Μηλιώνης είναι Μέλος και Πρόεδρος του Α’ Τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.